Zindywidualizowany program nauczania

           Każdy z nas ma swoje metody, które pozwalają szybciej przyswoić materiał. Wzrokowcy muszą sobie zwizualizować dane słówko, inni muszą zrozumieć…
Featured Image

           Każdy z nas ma swoje metody, które pozwalają szybciej przyswoić materiał. Wzrokowcy muszą sobie zwizualizować dane słówko, inni muszą zrozumieć jak funkcjonuje ono w różnych kontekstach. Na pewno nie ma złej metody, jeżeli sprawdza się ona w procesie Twojej nauki to już połowa sukcesu. Jednak jeśli chciałbyś usprawnić swój proces uczenia się lub zobaczyć jaką metodykę stosuję się w szkole językowej So to speak – zapraszam do lektury tego artykułu.

            Zapewne każdy z nas słyszał na temat teorii Howard’a Gardner’a. Dana teoria opisuje, iż istnieje wiele rodzajów inteligencji. Teoria rozsławiona w latach 80 ubiegłego wieku jednak trudno się z nią nie zgodzić. Jeżeli nasze dziecko przejawia inteligencję językową zapewne nie będzie miało większych problemów z opanowaniem fonetyki czy też struktur gramatycznych. Naszym zadaniem jako nauczycieli jest wspierać ten talent i rozwijać. Natomiast jeżeli nasze dziecko ma talent wizualno-przestrzenny czy to oznacza, że już na wstępie jest skreślone i raczej powinniśmy szukać dla niego innych zajęć? Oczywiście, że nie. Naszym zadaniem jako lektorów jest uważne śledzenie potencjału dziecka i wyłapywanie go. Następnie warto budować kompetencje językowe oparte na preferencjach. W przypadku wyżej wymienionej inteligencji warto stosować nieocenione w nauce języka karty flashcards, memory games czy też piktogramy obrazkowe. Coraz większą popularnością cieszą się również językowe gry planszowe. Innymi słowy wszystko, co zmotywuje młodego odkrywcę do ruchu i zabawy w przestrzeni.

            Kolejno, jeżeli otrzymamy informację od rodzica lub na zasadzie obserwacji zauważymy, że dziecko posiada inteligencję logiczno-matematyczną, nacisk położymy na dobrą organizację, precyzyjne instrukcje oraz posługiwanie się argumentami logicznymi. Tacy mali matematycy w kontekście językowym będą czerpać radość z gier i zagadek językowych prowokujących do myślenia. Nic prostszego, let’s do it.

            W przypadku inteligencji przyrodniczej ważnym aspektem będzie przyroda, ekologia, zwierzęta. Dla takiego małego odkrywcy lektor na pewno przygotowałby flashcards z różnymi rodzajami zwierząt jak i posługując się mapą nauczylibyśmy się wspólnie w jaki sposób pytać o drogę czy też pokierować daną osobę żeby trafiła do celu. Łączenie przydatnego z pożytecznym.

            Inteligencja interpersonalna będzie wyróżniać się skłonnością do kontaktów międzyludzkich. Taki uczeń największą motywację będzie czerpał z zajęć grupowych, pracy w parach, konwersacjach, role plays, odgrywaniu scenek. To wszystko na pewno znajdzie w szkole So to speak.

            Uczniowie wyciszeni, niewiele mówiący o sobie, preferujący pracować indywidualnie niż w grupie zapewne będą należeć do osób wyróżniających się inteligencją intrapersonalną. Dla indywidualistów również mamy kursy face to face. Jeżeli lubisz pracować w spokoju, bez zbędnych rozpraszaczy i chciałbyś, aby uwaga lektora była skupiona tylko na Tobie – kurs 1:1 będzie idealnym rozwiązaniem.

            Jednak potencjał ludzki jest bardziej skomplikowany, możemy przejawiać predyspozycje w kierunku różnych typów inteligencji. Ponadto profesor Gardner uważał, że nasze inteligencje nie są stałe. Co to oznacza? Otóż na różnych etapach życia skłaniamy się ku różnym typom inteligencji i je rozwijamy. Nasz potencjał jest ogromny i to jest cudowne. Dlatego podkreślam jeszcze raz, że zadaniem wykfalifikowanej kadry jest dostrzeżenie potencjału dziecka, a następnie rozwijanie go pod kątem językowym używając przydatnych narzędzi takich jak flash cards, piktogramy obrazkowe, memory games, gry planszowe. Takie podejście zapewni waszym pociechom szkoła So to speak.

Patrycja Garstka,

Właściciel szkoły So to speak

Kategoria: Aktualności • Autor: Patrycja Garstka • 2022-07-09