widget zajec grupowych

Grupa 2023-24 Poziom początkujący
Grupa 2023-24 Poziom zaawansowany

widget zajec indywidualnych

Lekcje indywidualne (2 lekcje w tyg/45min)
Lekcje indywidualne (2 lekcje w tyg/60min)
Lekcje w parach (2 lekcje w tyg/90min)
Lekcje indywidualne (2 lekcje w tyg/90min)
Lekcje w parach (2 lekcje w tyg/60min)
Lekcje specjalistyczne indywidualne (2 lekcje w tyg/60min)